Recensie De Groene Amsterdammer

Recensie in De Groene Amsterdammer over Dit verdronken land, door Christiaan Weijts. ‘Doen wat goede literatuur kan doen: de complexiteit verdiepen, nieuwe verbanden leggen en intussen niet vergeten de lezer te raken met indringende verhalen.’

Lees de hele recensie hier: De Groene Amsterdammer